Payrolling en de AVG: wat je moet weten

Payrolling en de AVG: wat je moet weten
Auteur: admin - 12 februari 2022 Payrolling en de AVG: wat je moet weten van payrollkaart.nl
Payrolling en de AVG: wat je moet weten

Als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe dit van invloed kan zijn op het gebruik van payrolling in je organisatie. In dit artikel zullen we enkele belangrijke aspecten benadrukken om je te helpen begrijpen wat je moet weten over payrolling en de AVG.

1. Wat is payrolling?

Payrolling is een manier van personeelsbeheer waarbij een externe partij, zoals een payrollbedrijf, verantwoordelijk is voor het werkgeverschap. Dit betekent dat het payrollbedrijf de loonadministratie, contracten en juridische verplichtingen op zich neemt, terwijl de werknemers feitelijk bij jouw organisatie werkzaam zijn.

2. Hoe verhoudt payrolling zich tot de AVG?

Met de komst van de AVG zijn er strengere regels en voorschriften ingevoerd met betrekking tot gegevensbescherming. Dit heeft ook gevolgen voor organisaties die gebruik maken van payrolling. Hoewel het payrollbedrijf verantwoordelijk is voor het verwerken van de persoonsgegevens van de werknemers, ben jij als werkgever nog steeds verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy en het naleven van de AVG.

3. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

  • Bewerkersovereenkomst: Zorg ervoor dat je een bewerkersovereenkomst hebt met het payrollbedrijf waarin de afspraken over gegevensverwerking zijn vastgelegd. Dit is verplicht volgens de AVG.
  • Toestemming: Informeer de werknemers duidelijk en transparant over het feit dat hun gegevens worden verwerkt door het payrollbedrijf. Verkrijg indien nodig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • Datalekken: Meld eventuele datalekken zo snel mogelijk aan het payrollbedrijf, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen te beperken.
  • Privacybeleid: Zorg ervoor dat je een duidelijk privacybeleid hebt waarin staat hoe je als werkgever omgaat met de persoonsgegevens van de werknemers.

4. Advies inwinnen

Het is altijd verstandig om advies in te winnen bij een juridisch expert of een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van AVG en payrolling. Zij kunnen je helpen om te voldoen aan de wet- en regelgeving en ervoor te zorgen dat je de privacy van je werknemers beschermt.

Door op de hoogte te zijn van de AVG en de relatie met payrolling, kun je ervoor zorgen dat je als werkgever de juiste stappen onderneemt om de privacy van je werknemers te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke vereisten.