Hoe werkt de betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen bij payrolling?

Hoe werkt de betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen bij payrolling?
Auteur: admin - 25 juli 2022 Hoe werkt de betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen bij payrolling? van payrollkaart.nl

Hoe werkt de betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen bij payrolling?

Wanneer je werkt via een payrollconstructie, zijn er bepaalde aspecten waar je rekening mee moet houden met betrekking tot belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. In dit artikel leggen we uit hoe de betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen werkt bij payrolling.

1. Wat is payrolling?

Voordat we dieper ingaan op de betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen, is het belangrijk om te begrijpen wat payrolling precies inhoudt. Bij payrolling wordt het juridisch werkgeverschap uitbesteed aan een payrollbedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf verantwoordelijk is voor de salarisadministratie, het afdragen van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen, en het regelen van arbeidscontracten.

2. Betaling van belastingen bij payrolling

Als je werkt via een payrollconstructie, draagt het payrollbedrijf de belastingen en premies voor jou af. Dit wordt gedaan op basis van het zogenaamde ‘fictieve dienstverband’. Dit houdt in dat je fiscaal gezien in dienst bent bij het payrollbedrijf, ook al werk je feitelijk op een andere locatie onder leiding van een opdrachtgever.

Het payrollbedrijf zal de verschuldigde belastingen en premies inhouden op jouw salaris. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij een reguliere werkgever. Het bedrag wordt automatisch van je bruto salaris afgetrokken, waardoor je nettoloon lager uitvalt.

3. Sociale zekerheidsbijdragen bij payrolling

Naast belastingen worden er ook sociale zekerheidsbijdragen afgedragen bij payrolling. Deze bijdragen zijn onder andere bestemd voor de ziektekostenverzekering, werkloosheidsuitkeringen en het pensioenstelsel.

Het payrollbedrijf houdt een percentage van je brutoloon in voor de sociale zekerheidsbijdragen. Dit percentage wordt vastgesteld door de overheid en kan per jaar verschillen. Het ingehouden bedrag wordt vervolgens afgedragen aan de betreffende instanties die verantwoordelijk zijn voor de sociale zekerheid.

4. Belastingaangifte en jaaropgave

Bij payrolling hoef je zelf geen belastingaangifte te doen, omdat het payrollbedrijf dit voor jou regelt. Het payrollbedrijf zal namens jou aangifte doen bij de Belastingdienst en de verschuldigde belastingen en premies afdragen.

Je ontvangt van het payrollbedrijf een jaaropgave waarop staat hoeveel loon je hebt ontvangen en hoeveel belastingen en premies er zijn afgedragen. Deze jaaropgave heb je nodig bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting.

Conclusie

Bij payrolling draagt het payrollbedrijf de verantwoordelijkheid voor de betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Dit gebeurt op basis van het fictieve dienstverband, waarbij je fiscaal gezien in dienst bent bij het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf houdt belastingen en premies in op je salaris en draagt deze af aan de Belastingdienst en andere sociale zekerheidsinstanties. Je ontvangt een jaaropgave van het payrollbedrijf, waarmee je je belastingaangifte kunt doen.

  • payrolling
  • belastingen
  • sociale zekerheidsbijdragen
  • fictieve dienstverband
  • salarisadministratie
  • bruto salaris
  • nettoloon
  • sociale zekerheid
  • belastingaangifte
  • jaaropgave