Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer bij payrolling?

Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer bij payrolling?
Auteur: admin - 29 juni 2022 Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer bij payrolling? van payrollkaart.nl

Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer bij payrolling?

Payrolling is een vorm van dienstverlening waarbij een externe partij, zoals een payrollbedrijf, de juridische, administratieve en financiƫle taken van werkgeverschap overneemt. Hierdoor komt de werknemer in dienst van de payrollonderneming in plaats van de eigen werkgever.

Rechten van een werknemer bij payrolling

  • Arbeidsvoorwaarden: Als werknemer bij een payrollonderneming heb je recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dezelfde functie bij het inlenende bedrijf.
  • Gelijke behandeling: Je hebt recht op gelijke behandeling ten opzichte van werknemers bij het inlenende bedrijf wat betreft beloning, arbeidsduur, vakantiedagen, etc.
  • Bescherming tegen ontslag: Als werknemer ben je beschermd tegen ontslag op grond van selectieve redenen, zoals zwangerschap, ziekte of lidmaatschap van een vakbond.
  • Wettelijk verlof: Je hebt recht op wettelijke verlofdagen, zoals vakantie- en feestdagen, net zoals in dienst bij de inlenende organisatie.
  • Aanspraak op pensioen: Je hebt recht op deelname aan hetzelfde pensioenfonds als werknemers van het inlenende bedrijf, mits zij hier gebruik van maken.

Plichten van een werknemer bij payrolling

  • Uitvoeren van werkzaamheden: Als werknemer dien je de afgesproken werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
  • Naleving regels en voorschriften: Je bent verplicht om de geldende regels en voorschriften van het inlenende bedrijf na te leven, zoals veiligheidsvoorschriften en gedragsregels.
  • Urenregistratie: Het bijhouden van een nauwkeurige urenregistratie is belangrijk, zodat je correct en tijdig wordt uitbetaald.
  • Melden van ziekte: Bij ziekte ben je verplicht dit tijdig te melden aan zowel de payrollonderneming als het inlenende bedrijf.
  • Geheimhouding en privacy: Als werknemer dien je vertrouwelijke informatie van de payrollonderneming en het inlenende bedrijf te respecteren en geheim te houden.

Het is belangrijk om als werknemer op de hoogte te zijn van zowel je rechten als je plichten bij payrolling. Door hier goed van op de hoogte te zijn, kun je ervoor zorgen dat je op een eerlijke en correcte manier wordt behandeld als medewerker bij een payrollonderneming.