Payrolling en het omgaan met langdurig ziekteverzuim

Payrolling en het omgaan met langdurig ziekteverzuim
Auteur: admin - 29 juni 2022 Payrolling en het omgaan met langdurig ziekteverzuim van payrollkaart.nl

Payrolling en het omgaan met langdurig ziekteverzuim

Bij payrolling werkt een medewerker formeel gezien niet direct voor jouw bedrijf, maar zijn ze in dienst bij een payrollbedrijf. Het payrollbedrijf neemt taken zoals salarisadministratie en contractbeheer van je over. Een belangrijk aspect van payrolling is het omgaan met langdurig ziekteverzuim. In dit artikel geven we inzicht in hoe je hier als werkgever mee kunt omgaan.

1. Het belang van preventie

Het voorkomen van langdurig ziekteverzuim begint met een goede preventie. Zorg ervoor dat werknemers zich bewust zijn van gezondheidsrisico’s in hun werkomgeving en stimuleer een gezonde levensstijl. Geef medewerkers de mogelijkheid om regelmatig te bewegen en organiseer bijvoorbeeld gezonde lunchopties in het bedrijf. Hierdoor kan het aantal ziekmeldingen worden verminderd.

2. Duidelijke communicatie

Wanneer een medewerker toch langdurig ziek wordt, is duidelijke communicatie van essentieel belang. Laat de werknemer zo snel mogelijk weten wat er van hen wordt verwacht en welke stappen ze moeten nemen. Zorg ervoor dat het verzuimprotocol duidelijk is en dat werknemers weten hoe ze zich moeten ziekmelden.

3. Begeleiding en re-integratie

Naast goede communicatie is begeleiding en re-integratie van zieke werknemers van groot belang. Werk samen met een arbodienst om de juiste stappen te doorlopen. Maak een plan van aanpak waarin de re-integratieactiviteiten worden vastgelegd en zorg voor regelmatig contact met de medewerker om de voortgang te bespreken. Op deze manier help je de werknemer om weer aan het werk te gaan.

4. Verzekeringen en verzuimbeleid

Bij payrolling is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over verzekeringen en het verzuimbeleid. Zorg ervoor dat je als werkgever goed op de hoogte bent van de verplichtingen en dekkingen van het payrollbedrijf. Dit voorkomt verrassingen wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim.

5. Het belang van een goede payrollpartner

Om goed om te gaan met langdurig ziekteverzuim bij payrolling is het essentieel om samen te werken met een betrouwbare payrollpartner. Kies een partner die ervaring heeft met het omgaan met verzuim en re-integratie. Zo weet je zeker dat je als werkgever op de juiste ondersteuning kunt rekenen.

  • Preventie van langdurig ziekteverzuim is belangrijk.
  • Zorg voor duidelijke communicatie richting zieke werknemers.
  • Begeleid en re-integreer zieke werknemers op de juiste manier.
  • Maak duidelijke afspraken over verzekeringen en verzuimbeleid bij payrolling.
  • Werk samen met een betrouwbare payrollpartner die ervaring heeft met verzuim.

Door deze tips toe te passen kun je als werkgever effectief omgaan met langdurig ziekteverzuim bij payrolling. Houd altijd het welzijn van je werknemers in gedachten en zorg voor een goede samenwerking met het payrollbedrijf.