Hoe werkt payrolling in de publieke sector?

Hoe werkt payrolling in de publieke sector?
Auteur: admin - 22 mei 2022 Hoe werkt payrolling in de publieke sector? van payrollkaart.nl

Hoe werkt payrolling in de publieke sector?

In dit artikel gaan we dieper in op de werking van payrolling in de publieke sector. Payrolling is een vorm van personeelsbeheer waarbij een externe partij verantwoordelijk wordt voor het werkgeverschap. Deze externe partij, ook wel de payrollonderneming genoemd, neemt de administratieve verplichtingen en risico’s van het personeel over van de opdrachtgever.

Voordelen van payrolling in de publieke sector


  • Flexibiliteit: Door gebruik te maken van payrolling kunnen publieke sectororganisaties gemakkelijker inspelen op veranderingen in vraag en aanbod van personeel. Ze kunnen snel personeel aannemen voor projecten of tijdelijke vervanging zonder langdurige contracten.

  • Kostenbesparing: Als publieke sectororganisatie heb je bij payrolling geen kosten voor de werving en selectie van personeel. Ook draag je geen werkgeverslasten, zoals sociale premies en pensioenregelingen, af aan de payrollonderneming.

  • Administratieve ontlasting: Doordat de payrollonderneming het werkgeverschap op zich neemt, nemen zij ook de administratieve taken en werkzaamheden zoals salarisadministratie en contractbeheer over.

Wettelijke kaders en regelgeving

Payrolling in de publieke sector valt onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Deze wet bepaalt dat de payrollonderneming dezelfde arbeidsvoorwaarden moet hanteren als de opdrachtgever. Hierdoor krijgt het personeel dat op de payroll staat dezelfde rechten en plichten als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij de organisatie.

Samenwerking tussen opdrachtgever en payrollonderneming

Bij payrolling in de publieke sector is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de opdrachtgever en de payrollonderneming. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de payrollonderneming beschikt over de juiste informatie en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Conclusie

Payrolling in de publieke sector biedt diverse voordelen, zoals flexibiliteit, kostenbesparing en administratieve ontlasting. Het is belangrijk dat de wet- en regelgeving rondom payrolling goed wordt nageleefd en dat er een goede samenwerking is tussen de opdrachtgever en de payrollonderneming.